Структура класифікації видів економічної діяльності
Код Назва
AСІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО 
BДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ І РОЗРОБЛЕННЯ КАР'ЄРІВ 
CПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
DПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ГАЗУ, ПАРИ ТА КОНДИЦІЙОВАНОГО ПОВІТРЯ 
EВОДОПОСТАЧАННЯ; КАНАЛІЗАЦІЯ, ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ 
FБУДІВНИЦТВО 
41Будівництво будівель 
42Будівництво споруд 
42.1Будівництво доріг і залізниць 
42.2Будівництво комунікацій 
42.9Будівництво інших споруд 
42.91Будівництво водних споруд 
42.99Будівництво інших споруд, н. в. і. у. 
КВЕД-2010: Клас 42.99
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
42.99
Код за КВЕД 2005

Будівництво інших споруд, н.в.і.у.

Цей клас включає:
 • будівництво промислових споруд, крім будівель:
  • нафтопереробних заводів
  • хімічних заводів
 • будівельні роботи, крім будівництва будівель, наприклад:
  • відкритих спортивних комплексів
Цей клас також включає:
 • будівництво споруд добувної промисловості та пов'язаних із ними споруд, таких як станції навантаження і розвантаження, головні шахтні стволи й шахтні копери, тунелі й горизонтальні виробки
 • поділ земель із подальшим їх благоустроєм (наприклад, будівництво додаткових доріг, комунальної інфраструктури тощо)
Цей клас не включає:
 • установлення промислового устатковання, див. 33.20
 • поділ земель без подальшого їх благоустрою, див. 68.10
 • надання послуг з управління проектами, пов'язаними із будівництвом інженерних споруд, див. 71.12
 • будівництво відкритих плавальних басейнів, див. 43.99
43Спеціалізовані будівельні роботи 
GОПТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ І МОТОЦИКЛІВ 
HТРАНСПОРТ, СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ПОШТОВА ТА КУР'ЄРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
IТИМЧАСОВЕ РОЗМІЩУВАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ 
JІНФОРМАЦІЯ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ 
KФІНАНСОВА ТА СТРАХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
LОПЕРАЦІЇ З НЕРУХОМИМ МАЙНОМ 
MПРОФЕСІЙНА, НАУКОВА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
NДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ДОПОМІЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
OДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ Й ОБОРОНА; ОБОВ'ЯЗКОВЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ 
PОСВІТА 
QОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ 
RМИСТЕЦТВО, СПОРТ, РОЗВАГИ ТА ВІДПОЧИНОК 
SНАДАННЯ ІНШИХ ВИДІВ ПОСЛУГ 
TДІЯЛЬНІСТЬ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ 
UДІЯЛЬНІСТЬ ЕКСТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ І ОРГАНІВ