Структура класифікації видів економічної діяльності
Код Назва
AСІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО 
BДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ І РОЗРОБЛЕННЯ КАР'ЄРІВ 
CПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
DПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ГАЗУ, ПАРИ ТА КОНДИЦІЙОВАНОГО ПОВІТРЯ 
EВОДОПОСТАЧАННЯ; КАНАЛІЗАЦІЯ, ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ 
FБУДІВНИЦТВО 
41Будівництво будівель 
42Будівництво споруд 
43Спеціалізовані будівельні роботи 
43.1Знесення та підготовчі роботи на будівельному майданчику 
43.11Знесення 
43.12Підготовчі роботи на будівельному майданчику 
КВЕД-2010: Клас 43.12
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
43.12
Код за КВЕД 2005

Підготовчі роботи на будівельному майданчику

Цей клас включає:
 • розчищення будівельних майданчиків
 • виконання земляних робіт: виймання ґрунту, планування та вирівнювання будівельних майданчиків, риття траншей, видалення скельних порід тощо
 • підготовку ділянок для гірничих робіт:
  • розкривні роботи та інші роботи з підготовки ділянок для добування корисних копалин, крім родовищ нафти та газу
  • підривні роботи (у т.ч. послуги піротехніків, пов'язані з будь-якими видами діяльності).
Цей клас також включає:
 • дренажні роботи на будівельному майданчику
 • дренажні роботи на сільськогосподарських або лісових ділянках
Цей клас не включає:
 • буріння нафтових і газових свердловин, див. 06.10, 06.20
 • очищення ґрунту, див. 39.00
 • буріння водяних свердловин, див. 42.21
 • проходження шахтних стволів, див. 43.99
43.13Розвідувальне буріння 
43.2Електромонтажні, водопровідні та інші будівельно-монтажні роботи 
43.3Роботи із завершення будівництва 
43.9Інші спеціалізовані будівельні роботи 
GОПТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ І МОТОЦИКЛІВ 
HТРАНСПОРТ, СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ПОШТОВА ТА КУР'ЄРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
IТИМЧАСОВЕ РОЗМІЩУВАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ 
JІНФОРМАЦІЯ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ 
KФІНАНСОВА ТА СТРАХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
LОПЕРАЦІЇ З НЕРУХОМИМ МАЙНОМ 
MПРОФЕСІЙНА, НАУКОВА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
NДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ДОПОМІЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
OДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ Й ОБОРОНА; ОБОВ'ЯЗКОВЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ 
PОСВІТА 
QОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ 
RМИСТЕЦТВО, СПОРТ, РОЗВАГИ ТА ВІДПОЧИНОК 
SНАДАННЯ ІНШИХ ВИДІВ ПОСЛУГ 
TДІЯЛЬНІСТЬ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ 
UДІЯЛЬНІСТЬ ЕКСТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ І ОРГАНІВ