Структура класифікації видів економічної діяльності
Код Назва
AСІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО 
BДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ І РОЗРОБЛЕННЯ КАР'ЄРІВ 
CПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
DПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ГАЗУ, ПАРИ ТА КОНДИЦІЙОВАНОГО ПОВІТРЯ 
EВОДОПОСТАЧАННЯ; КАНАЛІЗАЦІЯ, ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ 
FБУДІВНИЦТВО 
GОПТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ І МОТОЦИКЛІВ 
45Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт 
45.1Торгівля автотранспортними засобами 
45.11Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами 
45.19Торгівля іншими автотранспортними засобами 
КВЕД-2010: Клас 45.19
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
45.19
Код за КВЕД 2005

Торгівля іншими автотранспортними засобами

Цей клас включає:
  • оптову та роздрібну торгівлю новими й уживаними автотранспортними засобами:
    • вантажними автомобілями, причепами та напівпричепами
    • туристичними транспортними засобами, такими як житлові автопричепи й автофургони
Цей клас також включає:
  • оптову та роздрібну торгівлю позашляховиками (вагою більше 3,5 тонн)
Цей клас не включає:
  • оптову та роздрібну торгівлю деталями та приладдям для автотранспортних засобів, див. 45.3
  • надання в оренду вантажних автомобілів з водієм, див. 49.41
  • надання в оренду вантажних автомобілів без водія, див. 77.12
45.2Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів 
45.3Торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів 
45.4Торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів 
46Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами 
47Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами 
HТРАНСПОРТ, СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ПОШТОВА ТА КУР'ЄРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
IТИМЧАСОВЕ РОЗМІЩУВАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ 
JІНФОРМАЦІЯ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ 
KФІНАНСОВА ТА СТРАХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
LОПЕРАЦІЇ З НЕРУХОМИМ МАЙНОМ 
MПРОФЕСІЙНА, НАУКОВА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
NДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ДОПОМІЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
OДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ Й ОБОРОНА; ОБОВ'ЯЗКОВЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ 
PОСВІТА 
QОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ 
RМИСТЕЦТВО, СПОРТ, РОЗВАГИ ТА ВІДПОЧИНОК 
SНАДАННЯ ІНШИХ ВИДІВ ПОСЛУГ 
TДІЯЛЬНІСТЬ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ 
UДІЯЛЬНІСТЬ ЕКСТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ І ОРГАНІВ