Структура класифікації видів економічної діяльності
Код Назва
AСІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО 
BДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ І РОЗРОБЛЕННЯ КАР'ЄРІВ 
CПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
DПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ГАЗУ, ПАРИ ТА КОНДИЦІЙОВАНОГО ПОВІТРЯ 
EВОДОПОСТАЧАННЯ; КАНАЛІЗАЦІЯ, ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ 
FБУДІВНИЦТВО 
GОПТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ І МОТОЦИКЛІВ 
45Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт 
46Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами 
46.1Оптова торгівля за винагороду чи на основі контракту 
46.11Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами 
46.12Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами 
46.13Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами 
46.14Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткованням, суднами та літаками 
46.15Діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами 
46.16Діяльність посередників у торгівлі текстильними виробами, одягом, хутром, взуттям і шкіряними виробами 
46.17Діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами 
46.18Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами 
КВЕД-2010: Клас 46.18
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
46.18
Код за КВЕД 2005

Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами

Цей клас не включає:
  • оптову торгівлю від власного імені, див. 46.2, 46.9
  • роздрібну торгівлю, яку здійснюють комісіонери поза магазинами, див. 47.99
  • діяльність страхових агентів, див. 66.22
  • діяльність агентів з торгівлі нерухомістю, див. 68.31
46.19Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту 
46.2Оптова торгівля сільськогосподарською сировиною та живими тваринами 
46.3Оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами 
46.4Оптова торгівля товарами господарського призначення 
46.5Оптова торгівля інформаційним і комунікаційним устаткованням 
46.6Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням 
46.7Інші види спеціалізованої оптової торгівлі 
46.9Неспеціалізована оптова торгівля 
47Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами 
HТРАНСПОРТ, СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ПОШТОВА ТА КУР'ЄРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
IТИМЧАСОВЕ РОЗМІЩУВАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ 
JІНФОРМАЦІЯ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ 
KФІНАНСОВА ТА СТРАХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
LОПЕРАЦІЇ З НЕРУХОМИМ МАЙНОМ 
MПРОФЕСІЙНА, НАУКОВА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
NДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ДОПОМІЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
OДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ Й ОБОРОНА; ОБОВ'ЯЗКОВЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ 
PОСВІТА 
QОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ 
RМИСТЕЦТВО, СПОРТ, РОЗВАГИ ТА ВІДПОЧИНОК 
SНАДАННЯ ІНШИХ ВИДІВ ПОСЛУГ 
TДІЯЛЬНІСТЬ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ 
UДІЯЛЬНІСТЬ ЕКСТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ І ОРГАНІВ