Структура класифікації видів економічної діяльності
Код Назва
AСІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО 
BДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ І РОЗРОБЛЕННЯ КАР'ЄРІВ 
CПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
DПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ГАЗУ, ПАРИ ТА КОНДИЦІЙОВАНОГО ПОВІТРЯ 
EВОДОПОСТАЧАННЯ; КАНАЛІЗАЦІЯ, ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ 
FБУДІВНИЦТВО 
GОПТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ І МОТОЦИКЛІВ 
45Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт 
46Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами 
46.1Оптова торгівля за винагороду чи на основі контракту 
46.2Оптова торгівля сільськогосподарською сировиною та живими тваринами 
46.3Оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами 
46.4Оптова торгівля товарами господарського призначення 
46.5Оптова торгівля інформаційним і комунікаційним устаткованням 
46.51Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткованням і програмним забезпеченням 
46.52Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткованням, деталями до нього 
КВЕД-2010: Клас 46.52
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
46.52
Код за КВЕД 2005

Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткованням, деталями до нього

Цей клас включає:
  • оптову торгівлю електронними клапанами та трубками
  • оптову торгівлю напівпровідниковими пристроями
  • оптову торгівлю мікрочіпами та інтегральними мікросхемами
  • оптову торгівлю друкованими електронними схемами
  • оптову торгівлю незаписаними аудіо- та відеодисками, дискетами, CD- та DVD-дисками
  • оптову торгівлю телефонним і комунікаційним устаткованням
Цей клас не включає:
  • оптову торгівлю аудіо- та відеодисками, дискетами, CD- та DVD-дисками із записами, див. 46.43
  • оптову торгівлю комп'ютерами та периферійним устаткованням, див. 46.51
46.6Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням 
46.7Інші види спеціалізованої оптової торгівлі 
46.9Неспеціалізована оптова торгівля 
47Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами 
HТРАНСПОРТ, СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ПОШТОВА ТА КУР'ЄРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
IТИМЧАСОВЕ РОЗМІЩУВАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ 
JІНФОРМАЦІЯ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ 
KФІНАНСОВА ТА СТРАХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
LОПЕРАЦІЇ З НЕРУХОМИМ МАЙНОМ 
MПРОФЕСІЙНА, НАУКОВА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
NДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ДОПОМІЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
OДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ Й ОБОРОНА; ОБОВ'ЯЗКОВЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ 
PОСВІТА 
QОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ 
RМИСТЕЦТВО, СПОРТ, РОЗВАГИ ТА ВІДПОЧИНОК 
SНАДАННЯ ІНШИХ ВИДІВ ПОСЛУГ 
TДІЯЛЬНІСТЬ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ 
UДІЯЛЬНІСТЬ ЕКСТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ І ОРГАНІВ