Структура класифікації видів економічної діяльності
Код Назва
AСІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО 
BДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ І РОЗРОБЛЕННЯ КАР'ЄРІВ 
CПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
DПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ГАЗУ, ПАРИ ТА КОНДИЦІЙОВАНОГО ПОВІТРЯ 
EВОДОПОСТАЧАННЯ; КАНАЛІЗАЦІЯ, ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ 
FБУДІВНИЦТВО 
GОПТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ І МОТОЦИКЛІВ 
HТРАНСПОРТ, СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ПОШТОВА ТА КУР'ЄРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
49Наземний і трубопровідний транспорт 
49.1Пасажирський залізничний транспорт міжміського сполучення 
49.2Вантажний залізничний транспорт 
49.3Інший пасажирський наземний транспорт 
49.31Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення 
КВЕД-2010: Клас 49.31
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
49.31
Код за КВЕД 2005

Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення

Цей клас включає:
  • пасажирські наземні перевезення міського та приміського сполучення. Зазначені перевезення здійснюються такими видами наземного транспорту, як автобуси, трамваї, тролейбуси, метро, підвісні залізниці тощо, за встановленими маршрутами відповідно до заздалегідь розроблених розкладів із посадкою та висадкою пасажирів на спеціально відведених станціях.
Цей клас також включає:
  • перевезення за маршрутами "місто-аеропорт" або "місто-вокзал" (крім подібних перевезень автобусами)
  • перевезення фунікулерами, підвісними канатними дорогами тощо, якщо вони складають систему міських і приміських транспортних перевезень
Цей клас не включає:
  • залізничні пасажирські перевезення міжміського сполучення, див. 49.10
  • перевезення автобусами до аеропорту та з аеропорту, див. 49.39
49.32Надання послуг таксі 
49.39Інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у. 
49.4Вантажний автомобільний транспорт, надання послуг перевезення речей 
49.5Трубопровідний транспорт 
50Водний транспорт 
51Авіаційний транспорт 
52Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту 
53Поштова та кур'єрська діяльність 
IТИМЧАСОВЕ РОЗМІЩУВАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ 
JІНФОРМАЦІЯ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ 
KФІНАНСОВА ТА СТРАХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
LОПЕРАЦІЇ З НЕРУХОМИМ МАЙНОМ 
MПРОФЕСІЙНА, НАУКОВА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
NДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ДОПОМІЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
OДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ Й ОБОРОНА; ОБОВ'ЯЗКОВЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ 
PОСВІТА 
QОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ 
RМИСТЕЦТВО, СПОРТ, РОЗВАГИ ТА ВІДПОЧИНОК 
SНАДАННЯ ІНШИХ ВИДІВ ПОСЛУГ 
TДІЯЛЬНІСТЬ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ 
UДІЯЛЬНІСТЬ ЕКСТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ І ОРГАНІВ