Структура класифікації видів економічної діяльності
Код Назва
AСІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО 
BДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ І РОЗРОБЛЕННЯ КАР'ЄРІВ 
CПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
DПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ГАЗУ, ПАРИ ТА КОНДИЦІЙОВАНОГО ПОВІТРЯ 
EВОДОПОСТАЧАННЯ; КАНАЛІЗАЦІЯ, ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ 
FБУДІВНИЦТВО 
GОПТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ І МОТОЦИКЛІВ 
HТРАНСПОРТ, СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ПОШТОВА ТА КУР'ЄРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
49Наземний і трубопровідний транспорт 
50Водний транспорт 
51Авіаційний транспорт 
52Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту 
52.1Складське господарство 
52.2Допоміжна діяльність у сфері транспорту 
52.21Допоміжне обслуговування наземного транспорту 
52.22Допоміжне обслуговування водного транспорту 
КВЕД-2010: Клас 52.22
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
52.22
Код за КВЕД 2005

Допоміжне обслуговування водного транспорту

Цей клас включає:
 • діяльність, пов'язану з перевезенням пасажирів, тварин або вантажів водним транспортом:
  • діяльність терміналів, таких як гавані, порти, причали тощо
  • експлуатацію шлюзів тощо
  • навігацію, лоцманське проведення суден, їх швартування до причалу тощо
  • навантаження та розвантаження суден за допомогою ліхтерів, рятування суден
  • діяльність маяків
Цей клас не включає:
 • вантажно-розвантажувальні роботи, див. 52.24
 • діяльність причалів для яхт, див. 93.29
52.23Допоміжне обслуговування авіаційного транспорту 
52.24Транспортне оброблення вантажів 
52.29Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту 
53Поштова та кур'єрська діяльність 
IТИМЧАСОВЕ РОЗМІЩУВАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ 
JІНФОРМАЦІЯ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ 
KФІНАНСОВА ТА СТРАХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
LОПЕРАЦІЇ З НЕРУХОМИМ МАЙНОМ 
MПРОФЕСІЙНА, НАУКОВА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
NДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ДОПОМІЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
OДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ Й ОБОРОНА; ОБОВ'ЯЗКОВЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ 
PОСВІТА 
QОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ 
RМИСТЕЦТВО, СПОРТ, РОЗВАГИ ТА ВІДПОЧИНОК 
SНАДАННЯ ІНШИХ ВИДІВ ПОСЛУГ 
TДІЯЛЬНІСТЬ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ 
UДІЯЛЬНІСТЬ ЕКСТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ І ОРГАНІВ