Структура класифікації видів економічної діяльності
Код Назва
AСІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО 
BДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ І РОЗРОБЛЕННЯ КАР'ЄРІВ 
CПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
DПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ГАЗУ, ПАРИ ТА КОНДИЦІЙОВАНОГО ПОВІТРЯ 
EВОДОПОСТАЧАННЯ; КАНАЛІЗАЦІЯ, ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ 
FБУДІВНИЦТВО 
GОПТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ І МОТОЦИКЛІВ 
HТРАНСПОРТ, СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ПОШТОВА ТА КУР'ЄРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
49Наземний і трубопровідний транспорт 
50Водний транспорт 
51Авіаційний транспорт 
52Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту 
53Поштова та кур'єрська діяльність 
53.1Діяльність національної пошти 
53.10Діяльність національної пошти 
КВЕД-2010: Клас 53.10
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
53.10
Код за КВЕД 2005

Діяльність національної пошти

Цей клас включає діяльність національного поштового оператора, що функціонує відповідно до зобов'язань із надання послуг у зоні загального охоплення під керуванням одного або декількох спеціально призначених постачальників послуг. Ця діяльність включає використання інфраструктури зони загального охоплення, у т.ч. місця роздрібного продажу, сортувального та технологічного устатковання, а також маршрутів доставки, якими забирають і доставляють пошту. Доставка включає поштові відправлення, тобто листи, листівки, друковані видання (газети, періодику, рекламні видання тощо), дрібні посилки, товари або документи. До цього класу також включають інші послуги, необхідні для виконання зобов'язань із надання послуг у зоні загального охоплення.
Цей клас включає:
  • виймання, сортування, перевезення та доставку внутрішніх і міжнародних поштових відправлень у вигляді посилок і бандеролей за допомогою служби поштової доставки. Перевезення може здійснюватися одним або кількома видами транспорту, як власного (приватного), так і громадського.
  • збирання листів і посилок із приватних поштових скриньок або із поштових відділень зв'язку
Цей клас не включає:
  • діяльність, яка пов'язана з поштовими безготівковими розрахунками та заощадженнями на поштово-заощаджувальних рахунках, поштовими грошовими переказами, а також іншу фінансову діяльність, що її здійснюють служби національної пошти, див. 64.19
53.2Інша поштова та кур'єрська діяльність 
IТИМЧАСОВЕ РОЗМІЩУВАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ 
JІНФОРМАЦІЯ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ 
KФІНАНСОВА ТА СТРАХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
LОПЕРАЦІЇ З НЕРУХОМИМ МАЙНОМ 
MПРОФЕСІЙНА, НАУКОВА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
NДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ДОПОМІЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
OДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ Й ОБОРОНА; ОБОВ'ЯЗКОВЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ 
PОСВІТА 
QОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ 
RМИСТЕЦТВО, СПОРТ, РОЗВАГИ ТА ВІДПОЧИНОК 
SНАДАННЯ ІНШИХ ВИДІВ ПОСЛУГ 
TДІЯЛЬНІСТЬ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ 
UДІЯЛЬНІСТЬ ЕКСТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ І ОРГАНІВ