Структура класифікації видів економічної діяльності
Код Назва
AСІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО 
BДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ І РОЗРОБЛЕННЯ КАР'ЄРІВ 
CПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
DПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ГАЗУ, ПАРИ ТА КОНДИЦІЙОВАНОГО ПОВІТРЯ 
EВОДОПОСТАЧАННЯ; КАНАЛІЗАЦІЯ, ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ 
FБУДІВНИЦТВО 
GОПТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ І МОТОЦИКЛІВ 
HТРАНСПОРТ, СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ПОШТОВА ТА КУР'ЄРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
IТИМЧАСОВЕ РОЗМІЩУВАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ 
JІНФОРМАЦІЯ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ 
KФІНАНСОВА ТА СТРАХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
LОПЕРАЦІЇ З НЕРУХОМИМ МАЙНОМ 
64Надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення 
65Страхування, перестрахування та недержавне пенсійне забезпечення, крім обов'язкового соціального страхування 
65.1Страхування 
65.2Перестрахування 
65.3Недержавне пенсійне забезпечення 
65.30Недержавне пенсійне забезпечення 
КВЕД-2010: Клас 65.30
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
65.30
Код за КВЕД 2005

Недержавне пенсійне забезпечення

Цей клас включає фонди, плани та/або програми, що їх здійснюють юридичні особи, створені для забезпечення пенсійних доходів винятково для співробітників або членів підприємств, які здійснюють додаткове пенсійне забезпечення. Цей клас включає пенсійні плани (системи) з фіксованими виплатами, а також індивідуальні плани, в яких рівень доходів визначають на основі членських внесків.
Цей клас включає:
  • пільгове пенсійне забезпечення співробітників
  • пенсійні фонди та пенсійне забезпечення
  • індивідуальні пенсійні плани
Цей клас не включає:
  • управління пенсійними фондами, див. 66.30
  • системи обов'язкового соціального страхування, див. 84.30
66Допоміжна діяльність у сферах фінансових послуг і страхування 
68Операції з нерухомим майном 
MПРОФЕСІЙНА, НАУКОВА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
NДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ДОПОМІЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
OДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ Й ОБОРОНА; ОБОВ'ЯЗКОВЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ 
PОСВІТА 
QОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ 
RМИСТЕЦТВО, СПОРТ, РОЗВАГИ ТА ВІДПОЧИНОК 
SНАДАННЯ ІНШИХ ВИДІВ ПОСЛУГ 
TДІЯЛЬНІСТЬ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ 
UДІЯЛЬНІСТЬ ЕКСТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ І ОРГАНІВ