Структура класифікації видів економічної діяльності
Код Назва
AСІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО 
BДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ І РОЗРОБЛЕННЯ КАР'ЄРІВ 
CПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
DПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ГАЗУ, ПАРИ ТА КОНДИЦІЙОВАНОГО ПОВІТРЯ 
EВОДОПОСТАЧАННЯ; КАНАЛІЗАЦІЯ, ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ 
FБУДІВНИЦТВО 
GОПТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ І МОТОЦИКЛІВ 
HТРАНСПОРТ, СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ПОШТОВА ТА КУР'ЄРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
IТИМЧАСОВЕ РОЗМІЩУВАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ 
JІНФОРМАЦІЯ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ 
KФІНАНСОВА ТА СТРАХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
LОПЕРАЦІЇ З НЕРУХОМИМ МАЙНОМ 
64Надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення 
65Страхування, перестрахування та недержавне пенсійне забезпечення, крім обов'язкового соціального страхування 
66Допоміжна діяльність у сферах фінансових послуг і страхування 
66.1Допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення 
66.11Управління фінансовими ринками 
66.12Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах 
66.19Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення 
КВЕД-2010: Клас 66.19
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
66.19
Код за КВЕД 2005

Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення

Цей клас включає усі види діяльності, які є допоміжними по відношенню до фінансового посередництва і не віднесені до інших угруповань:
  • діяльність з оброблення й оплати фінансових трансакцій, у т.ч. операцій з кредитними картками
  • консультаційні послуги з питань інвестування
  • діяльність брокерів та консультантів по іпотечних операціях
Цей клас також включає:
  • послуги довірителів, попечителів та зберігачів за винагороду або на основі контракту
Цей клас не включає:
  • діяльність страхових агентів і брокерів, див. 66.22
  • управління фондами, див. 66.30
66.2Допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення 
66.3Управління фондами 
68Операції з нерухомим майном 
MПРОФЕСІЙНА, НАУКОВА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
NДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ДОПОМІЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
OДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ Й ОБОРОНА; ОБОВ'ЯЗКОВЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ 
PОСВІТА 
QОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ 
RМИСТЕЦТВО, СПОРТ, РОЗВАГИ ТА ВІДПОЧИНОК 
SНАДАННЯ ІНШИХ ВИДІВ ПОСЛУГ 
TДІЯЛЬНІСТЬ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ 
UДІЯЛЬНІСТЬ ЕКСТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ І ОРГАНІВ