Структура класифікації видів економічної діяльності
Код Назва
AСІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО 
BДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ І РОЗРОБЛЕННЯ КАР'ЄРІВ 
CПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
DПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ГАЗУ, ПАРИ ТА КОНДИЦІЙОВАНОГО ПОВІТРЯ 
EВОДОПОСТАЧАННЯ; КАНАЛІЗАЦІЯ, ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ 
FБУДІВНИЦТВО 
GОПТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ І МОТОЦИКЛІВ 
HТРАНСПОРТ, СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ПОШТОВА ТА КУР'ЄРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
IТИМЧАСОВЕ РОЗМІЩУВАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ 
JІНФОРМАЦІЯ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ 
KФІНАНСОВА ТА СТРАХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
LОПЕРАЦІЇ З НЕРУХОМИМ МАЙНОМ 
MПРОФЕСІЙНА, НАУКОВА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
69Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку 
69.1Діяльність у сфері права 
69.2Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування 
69.20Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування 
КВЕД-2010: Клас 69.20
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
69.20
Код за КВЕД 2005

Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування

Цей клас включає:
  • облік комерційних операцій компаній та фізичних осіб
  • підготовку або аудит фінансових рахунків
  • перевірку рахунків та підтвердження їх точності
  • складання податкових декларацій для приватних осіб або підприємств
  • консультаційні послуги та послуги з представництва клієнтів у податкових органах
Цей клас не включає:
  • оброблення даних та їх зведення у таблиці, див. 63.11
  • консультування з питань управління щодо бухгалтерських систем і процедур контролю за виконанням кошторису, див. 70.22
  • збирання рахунків, див. 82.91
70Діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування 
71Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження 
72Наукові дослідження та розробки 
73Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку 
74Інша професійна, наукова та технічна діяльність 
75Ветеринарна діяльність 
NДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ДОПОМІЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
OДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ Й ОБОРОНА; ОБОВ'ЯЗКОВЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ 
PОСВІТА 
QОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ 
RМИСТЕЦТВО, СПОРТ, РОЗВАГИ ТА ВІДПОЧИНОК 
SНАДАННЯ ІНШИХ ВИДІВ ПОСЛУГ 
TДІЯЛЬНІСТЬ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ 
UДІЯЛЬНІСТЬ ЕКСТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ І ОРГАНІВ