Структура класифікації видів економічної діяльності
Код Назва
AСІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО 
BДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ І РОЗРОБЛЕННЯ КАР'ЄРІВ 
CПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
DПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ГАЗУ, ПАРИ ТА КОНДИЦІЙОВАНОГО ПОВІТРЯ 
EВОДОПОСТАЧАННЯ; КАНАЛІЗАЦІЯ, ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ 
FБУДІВНИЦТВО 
GОПТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ І МОТОЦИКЛІВ 
HТРАНСПОРТ, СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ПОШТОВА ТА КУР'ЄРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
IТИМЧАСОВЕ РОЗМІЩУВАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ 
JІНФОРМАЦІЯ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ 
KФІНАНСОВА ТА СТРАХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
LОПЕРАЦІЇ З НЕРУХОМИМ МАЙНОМ 
MПРОФЕСІЙНА, НАУКОВА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
69Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку 
70Діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування 
71Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження 
72Наукові дослідження та розробки 
73Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку 
74Інша професійна, наукова та технічна діяльність 
74.1Спеціалізована діяльність із дизайну 
74.2Діяльність у сфері фотографії 
74.20Діяльність у сфері фотографії 
КВЕД-2010: Клас 74.20
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
74.20
Код за КВЕД 2005

Діяльність у сфері фотографії

Цей клас включає:
 • виробництво рекламних і споживчих фоторобіт:
  • портретну фотографію для паспортів, шкіл, весіль тощо
  • виготовлення фотографій для реклами, видавничої продукції, журналів мод, агентств нерухомості, туризму
  • аерофотозйомку
  • відеозйомку подій: весіль, зустрічей тощо
 • оброблення плівки:
  • проявлення, друкування та збільшення з негативів замовника
  • лабораторії з проявлення фотоплівки та друкування фотографій
  • моментальні фотомагазини (не є частиною магазинів із продажу фототехніки)
  • виготовлення слайдів
  • копіювання та відновлення або ретушування фотографій
 • роботу фотожурналістів
Цей клас також включає:
 • мікрозйомку документів
Цей клас не включає:
 • оброблення кіноплівки для кіно- або телеіндустрії, див. 59.12
 • картографічну діяльність і діяльність із надання даних щодо просторових параметрів, див. 71.12
 • експлуатацію фотоавтоматів самообслуговування та фотомашин, див. 96.09
74.3Надання послуг перекладу 
74.9Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у. 
75Ветеринарна діяльність 
NДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ДОПОМІЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
OДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ Й ОБОРОНА; ОБОВ'ЯЗКОВЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ 
PОСВІТА 
QОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ 
RМИСТЕЦТВО, СПОРТ, РОЗВАГИ ТА ВІДПОЧИНОК 
SНАДАННЯ ІНШИХ ВИДІВ ПОСЛУГ 
TДІЯЛЬНІСТЬ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ 
UДІЯЛЬНІСТЬ ЕКСТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ І ОРГАНІВ