Структура класифікації видів економічної діяльності
Код Назва
AСІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО 
BДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ І РОЗРОБЛЕННЯ КАР'ЄРІВ 
CПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
DПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ГАЗУ, ПАРИ ТА КОНДИЦІЙОВАНОГО ПОВІТРЯ 
EВОДОПОСТАЧАННЯ; КАНАЛІЗАЦІЯ, ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ 
FБУДІВНИЦТВО 
GОПТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ І МОТОЦИКЛІВ 
HТРАНСПОРТ, СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ПОШТОВА ТА КУР'ЄРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
IТИМЧАСОВЕ РОЗМІЩУВАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ 
JІНФОРМАЦІЯ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ 
KФІНАНСОВА ТА СТРАХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
LОПЕРАЦІЇ З НЕРУХОМИМ МАЙНОМ 
MПРОФЕСІЙНА, НАУКОВА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
69Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку 
70Діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування 
71Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження 
72Наукові дослідження та розробки 
73Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку 
74Інша професійна, наукова та технічна діяльність 
75Ветеринарна діяльність 
75.0Ветеринарна діяльність 
75.00Ветеринарна діяльність 
КВЕД-2010: Клас 75.00
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
75.00
Код за КВЕД 2005

Ветеринарна діяльність

Цей клас включає:
 • турботу про здоров'я тварин і контрольні заходи щодо тварин, які утримують на фермах
 • турботу про здоров'я тварин і контрольні заходи щодо тварин-домашніх улюбленців.
Цю діяльність здійснюють кваліфіковані ветеринари у ветеринарних лікарнях, на фермах, псарнях або розплідниках, у власних консультаційних приміщеннях, в операційних або ж в інших місцях.

Цей клас також включає:
 • роботу асистентів ветеринара або іншого допоміжного ветеринарного персоналу
 • клініко-патологічні та інші діагностичні заходи щодо тварин
 • амбулаторне лікування тварин
 • вакцинацію тварин
Цей клас не включає:
 • утримання тварин на фермах без лікування, див. 01.62
 • стриження овець, див. 01.62
 • обстеження поголів'я стада, групування тварин, випас худоби, вихолощування птиці, див. 01.62
 • штучне запліднення, див. 01.62
 • утримання тварин-домашніх улюбленців без лікування, див. 96.09
NДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ДОПОМІЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
OДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ Й ОБОРОНА; ОБОВ'ЯЗКОВЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ 
PОСВІТА 
QОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ 
RМИСТЕЦТВО, СПОРТ, РОЗВАГИ ТА ВІДПОЧИНОК 
SНАДАННЯ ІНШИХ ВИДІВ ПОСЛУГ 
TДІЯЛЬНІСТЬ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ 
UДІЯЛЬНІСТЬ ЕКСТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ І ОРГАНІВ