Структура класифікації видів економічної діяльності
Код Назва
AСІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО 
BДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ І РОЗРОБЛЕННЯ КАР'ЄРІВ 
CПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
DПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ГАЗУ, ПАРИ ТА КОНДИЦІЙОВАНОГО ПОВІТРЯ 
EВОДОПОСТАЧАННЯ; КАНАЛІЗАЦІЯ, ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ 
FБУДІВНИЦТВО 
GОПТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ І МОТОЦИКЛІВ 
HТРАНСПОРТ, СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ПОШТОВА ТА КУР'ЄРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
IТИМЧАСОВЕ РОЗМІЩУВАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ 
JІНФОРМАЦІЯ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ 
KФІНАНСОВА ТА СТРАХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
LОПЕРАЦІЇ З НЕРУХОМИМ МАЙНОМ 
MПРОФЕСІЙНА, НАУКОВА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
NДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ДОПОМІЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
77Оренда, прокат і лізинг 
77.1Надання в оренду автотранспортних засобів 
77.2Прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку 
77.21Прокат товарів для спорту та відпочинку 
77.22Прокат відеозаписів і дисків 
77.29Прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку 
КВЕД-2010: Клас 77.29
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
77.29
Код за КВЕД 2005

Прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку

Цей клас включає:
 • надання в прокат будь-яких виробів для домашніх господарств і підприємств (крім товарів для спорту та відпочинку):
  • текстилю, одягу та взуття
  • меблів, кераміки та скла, кухонного та столового посуду, електричних приладів і домашнього начиння
  • ювелірних виробів, музичних інструментів, предметів декору та костюмів
  • книг, журналів
  • машин і устатковання, що їх використовують у некомерційних цілях, наприклад, для ремонту будинку
  • квітів і рослин
  • електронного устатковання для домашнього користування
Цей клас не включає:
 • надання в оренду легкових, вантажних автомобілів, причепів і транспорту для відпочинку без водія, див. 77.1
 • надання в оренду товарів для спорту та відпочинку, див. 77.21
 • надання в прокат відеозаписів і дисків, див. 77.22
 • надання в оренду офісних меблів, див. 77.33
 • надання в прокат мотоциклів і фургонів без водія, див. 77.39
 • надання білизни, робочого одягу тощо пральнями, див. 96.01
77.3Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів 
77.4Лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами 
78Діяльність із працевлаштування 
79Діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, надання інших послуг бронювання та пов'язана з цим діяльність 
80Діяльність охоронних служб та проведення розслідувань 
81Обслуговування будинків і територій 
82Адміністративна та допоміжна офісна діяльність, інші допоміжні комерційні послуги 
OДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ Й ОБОРОНА; ОБОВ'ЯЗКОВЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ 
PОСВІТА 
QОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ 
RМИСТЕЦТВО, СПОРТ, РОЗВАГИ ТА ВІДПОЧИНОК 
SНАДАННЯ ІНШИХ ВИДІВ ПОСЛУГ 
TДІЯЛЬНІСТЬ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ 
UДІЯЛЬНІСТЬ ЕКСТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ І ОРГАНІВ