Структура класифікації видів економічної діяльності
Код Назва
AСІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО 
BДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ І РОЗРОБЛЕННЯ КАР'ЄРІВ 
CПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
DПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ГАЗУ, ПАРИ ТА КОНДИЦІЙОВАНОГО ПОВІТРЯ 
EВОДОПОСТАЧАННЯ; КАНАЛІЗАЦІЯ, ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ 
FБУДІВНИЦТВО 
GОПТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ І МОТОЦИКЛІВ 
HТРАНСПОРТ, СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ПОШТОВА ТА КУР'ЄРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
IТИМЧАСОВЕ РОЗМІЩУВАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ 
JІНФОРМАЦІЯ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ 
KФІНАНСОВА ТА СТРАХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
LОПЕРАЦІЇ З НЕРУХОМИМ МАЙНОМ 
MПРОФЕСІЙНА, НАУКОВА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
NДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ДОПОМІЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
77Оренда, прокат і лізинг 
78Діяльність із працевлаштування 
79Діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, надання інших послуг бронювання та пов'язана з цим діяльність 
80Діяльність охоронних служб та проведення розслідувань 
81Обслуговування будинків і територій 
82Адміністративна та допоміжна офісна діяльність, інші допоміжні комерційні послуги 
82.1Адміністративна та допоміжна офісна діяльність 
82.11Надання комбінованих офісних адміністративних послуг 
82.19Фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована допоміжна офісна діяльність 
КВЕД-2010: Клас 82.19
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
82.19
Код за КВЕД 2005

Фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована допоміжна офісна діяльність

Цей клас включає різноманітні роботи з копіювання, підготування документів та іншу спеціалізовану допоміжну офісну діяльність. Роботи з копіювання та друку, включені до цього класу, відносять тільки до короткострокового виду друкарських робіт.
Цей клас включає:
 • підготовку документів
 • редагування та перевірку документів
 • набір та електронне оброблення тексту
 • секретарські допоміжні послуги
 • переписування документів та інші секретарські послуги
 • написання листів та резюме
 • надання в оренду поштових скриньок або інші поштові та кур'єрські послуги, такі як попереднє сортування, адресація тощо
 • копіювання
 • виготовлення дублікатів
 • світлокопіювання
 • інші документально-копіювальні послуги (без надання друкарських послуг, таких як офсетний, швидкий, цифровий друк, додрукарська підготовка)
Цей клас не включає:
 • друкування документів (офсетне, швидке друкування тощо), див. 18.12
 • послуги з підготовки до друку, див. 18.13
 • розроблення й організацію поштових рекламних кампаній, див. 73.11
 • спеціалізовані стенографічні послуги, такі як стенографування в суді, див. 82.99
 • громадські стенографічні послуги, див. 82.99
82.2Діяльність телефонних центрів 
82.3Організування конгресів і торговельних виставок 
82.9Надання допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у. 
OДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ Й ОБОРОНА; ОБОВ'ЯЗКОВЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ 
PОСВІТА 
QОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ 
RМИСТЕЦТВО, СПОРТ, РОЗВАГИ ТА ВІДПОЧИНОК 
SНАДАННЯ ІНШИХ ВИДІВ ПОСЛУГ 
TДІЯЛЬНІСТЬ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ 
UДІЯЛЬНІСТЬ ЕКСТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ І ОРГАНІВ