Структура класифікації видів економічної діяльності
Код Назва
AСІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО 
BДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ І РОЗРОБЛЕННЯ КАР'ЄРІВ 
CПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
DПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ГАЗУ, ПАРИ ТА КОНДИЦІЙОВАНОГО ПОВІТРЯ 
EВОДОПОСТАЧАННЯ; КАНАЛІЗАЦІЯ, ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ 
FБУДІВНИЦТВО 
GОПТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ І МОТОЦИКЛІВ 
HТРАНСПОРТ, СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ПОШТОВА ТА КУР'ЄРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
IТИМЧАСОВЕ РОЗМІЩУВАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ 
JІНФОРМАЦІЯ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ 
KФІНАНСОВА ТА СТРАХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
LОПЕРАЦІЇ З НЕРУХОМИМ МАЙНОМ 
MПРОФЕСІЙНА, НАУКОВА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
NДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ДОПОМІЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
77Оренда, прокат і лізинг 
78Діяльність із працевлаштування 
79Діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, надання інших послуг бронювання та пов'язана з цим діяльність 
80Діяльність охоронних служб та проведення розслідувань 
81Обслуговування будинків і територій 
82Адміністративна та допоміжна офісна діяльність, інші допоміжні комерційні послуги 
82.1Адміністративна та допоміжна офісна діяльність 
82.2Діяльність телефонних центрів 
82.3Організування конгресів і торговельних виставок 
82.9Надання допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у. 
82.91Діяльність агентств зі стягування платежів і бюро кредитних історій 
КВЕД-2010: Клас 82.91
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
82.91
Код за КВЕД 2005

Діяльність агентств зі стягування платежів і бюро кредитних історій

Цей клас включає:
  • стягування платежів за вимогами або грошових переказів на користь клієнтів, таких як стягування рахунків або боргових зобов'язань
  • діяльність зі збирання інформації, такої як кредитні історії та трудові книжки щодо фізичних осіб і кредитні історії щодо підприємств, надання інформації фінансовим установам, у мережі роздрібної торгівлі та іншим суб'єктам, яким буває необхідно оцінити кредитоспроможність певних фізичних і юридичних осіб
Цей клас також включає:
  • діяльність колекторських фірм (агентств)
82.92Пакування 
82.99Надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у. 
OДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ Й ОБОРОНА; ОБОВ'ЯЗКОВЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ 
PОСВІТА 
QОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ 
RМИСТЕЦТВО, СПОРТ, РОЗВАГИ ТА ВІДПОЧИНОК 
SНАДАННЯ ІНШИХ ВИДІВ ПОСЛУГ 
TДІЯЛЬНІСТЬ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ 
UДІЯЛЬНІСТЬ ЕКСТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ І ОРГАНІВ