Структура класифікації видів економічної діяльності
Код Назва
AСІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО 
BДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ І РОЗРОБЛЕННЯ КАР'ЄРІВ 
CПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
DПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ГАЗУ, ПАРИ ТА КОНДИЦІЙОВАНОГО ПОВІТРЯ 
EВОДОПОСТАЧАННЯ; КАНАЛІЗАЦІЯ, ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ 
FБУДІВНИЦТВО 
GОПТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ І МОТОЦИКЛІВ 
HТРАНСПОРТ, СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ПОШТОВА ТА КУР'ЄРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
IТИМЧАСОВЕ РОЗМІЩУВАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ 
JІНФОРМАЦІЯ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ 
KФІНАНСОВА ТА СТРАХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
LОПЕРАЦІЇ З НЕРУХОМИМ МАЙНОМ 
MПРОФЕСІЙНА, НАУКОВА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
NДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ДОПОМІЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
OДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ Й ОБОРОНА; ОБОВ'ЯЗКОВЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ 
84Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 
84.1Державне управління загального характеру; соціально-економічне управління 
84.2Надання державних послуг суспільству в цілому 
84.21Міжнародна діяльність 
КВЕД-2010: Клас 84.21
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
84.21
Код за КВЕД 2005

Міжнародна діяльність

Цей клас включає:
  • управління та функціонування міністерства закордонних справ, дипломатичних і консульських місій за кордоном або при відділеннях міжнародних організацій
  • управління, функціонування та підтримку інформаційних і культурних служб, сфера діяльності яких поширюється за межі державних кордонів
  • надання допомоги іноземним державам безпосередньо або через міжнародні організації
  • надання військової допомоги іноземним державам
  • управління зовнішньою торгівлею, фінансовою міжнародною діяльністю та іноземним технічним співробітництвом
Цей клас не включає:
  • міжнародну допомогу, наприклад, допомогу біженцям, які є жертвами конфліктів, див. 88.99
84.22Діяльність у сфері оборони 
84.23Діяльність у сфері юстиції та правосуддя 
84.24Діяльність у сфері охорони громадського порядку та безпеки 
84.25Діяльність пожежних служб 
84.3Діяльність у сфері обов'язкового соціального страхування 
PОСВІТА 
QОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ 
RМИСТЕЦТВО, СПОРТ, РОЗВАГИ ТА ВІДПОЧИНОК 
SНАДАННЯ ІНШИХ ВИДІВ ПОСЛУГ 
TДІЯЛЬНІСТЬ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ 
UДІЯЛЬНІСТЬ ЕКСТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ І ОРГАНІВ