Структура класифікації видів економічної діяльності
Код Назва
AСІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО 
BДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ І РОЗРОБЛЕННЯ КАР'ЄРІВ 
CПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
DПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ГАЗУ, ПАРИ ТА КОНДИЦІЙОВАНОГО ПОВІТРЯ 
EВОДОПОСТАЧАННЯ; КАНАЛІЗАЦІЯ, ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ 
FБУДІВНИЦТВО 
GОПТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ І МОТОЦИКЛІВ 
HТРАНСПОРТ, СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ПОШТОВА ТА КУР'ЄРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
IТИМЧАСОВЕ РОЗМІЩУВАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ 
JІНФОРМАЦІЯ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ 
KФІНАНСОВА ТА СТРАХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
LОПЕРАЦІЇ З НЕРУХОМИМ МАЙНОМ 
MПРОФЕСІЙНА, НАУКОВА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
NДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ДОПОМІЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
OДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ Й ОБОРОНА; ОБОВ'ЯЗКОВЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ 
PОСВІТА 
85Освіта 
85.1Дошкільна освіта 
85.2Початкова освіта 
85.3Середня освіта 
85.31Загальна середня освіта 
85.32Професійно-технічна освіта
КВЕД-2010: Клас 85.32
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
85.32
Код за КВЕД 2005

Професійно-технічна освіта

Цей клас включає надання такої освіти, яка зазвичай концентрується на предметній спеціалізації та викладанні теоретичних основ і практичних навичок, які відповідають теперішньому або майбутньому роду професійної діяльності. Мета програми може бути різною: від підготовки учня до широкого спектра професійної діяльності до конкретно обраної професії.
Цей клас включає:
  • професійно-технічну освіту нижчого ступеня, ніж вищаосвіта, визначена в групі 85.4
Цей клас також включає:
  • підготовку туристичних гідів, екскурсоводів
  • навчання кухарів, менеджерів готельного та ресторанного бізнесу
  • діяльність шкіл косметологів і перукарів
  • навчання ремонту комп'ютерів
  • водійські курси для професійних водіїв (вантажівок, автобусів, таксі, льотні курси для професійних пілотів)
Цей клас не включає:
  • професійно-технічну освіту вищого рівня, див. 85.4
  • навчання мистецтву як хобі, відпочинок, або з метою самовдосконалення, див. 85.52
  • діяльність шкіл із підготовки водіїв автомобілів, не призначених для професійного навчання водіїв, див. 85.53
  • навчання на роботі, як частина соціальної роботи, без надання робочого місця, див. 88.10, 88.99
85.4Вища освіта 
85.5Інші види освіти 
85.6Допоміжна діяльність у сфері освіти 
QОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ 
RМИСТЕЦТВО, СПОРТ, РОЗВАГИ ТА ВІДПОЧИНОК 
SНАДАННЯ ІНШИХ ВИДІВ ПОСЛУГ 
TДІЯЛЬНІСТЬ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ 
UДІЯЛЬНІСТЬ ЕКСТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ І ОРГАНІВ