Структура класифікації видів економічної діяльності
Код Назва
AСІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО 
BДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ І РОЗРОБЛЕННЯ КАР'ЄРІВ 
CПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
DПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ГАЗУ, ПАРИ ТА КОНДИЦІЙОВАНОГО ПОВІТРЯ 
EВОДОПОСТАЧАННЯ; КАНАЛІЗАЦІЯ, ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ 
FБУДІВНИЦТВО 
GОПТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ І МОТОЦИКЛІВ 
HТРАНСПОРТ, СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ПОШТОВА ТА КУР'ЄРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
IТИМЧАСОВЕ РОЗМІЩУВАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ 
JІНФОРМАЦІЯ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ 
KФІНАНСОВА ТА СТРАХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
LОПЕРАЦІЇ З НЕРУХОМИМ МАЙНОМ 
MПРОФЕСІЙНА, НАУКОВА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
NДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ДОПОМІЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
OДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ Й ОБОРОНА; ОБОВ'ЯЗКОВЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ 
PОСВІТА 
QОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ 
86Охорона здоров'я 
87Надання послуг догляду із забезпеченням проживання 
87.1Діяльність із догляду за хворими із забезпеченням проживання 
87.10Діяльність із догляду за хворими із забезпеченням проживання 
КВЕД-2010: Клас 87.10
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
87.10
Код за КВЕД 2005

Діяльність із догляду за хворими із забезпеченням проживання

Цей клас включає:
 • діяльність:
  • будинків для осіб похилого віку з послугами медсестер
  • реабілітаційних закладів
  • будинків відпочинку з послугами медсестер
  • закладів медсестер
  • будинків догляду
Цей клас не включає:
 • послуги вдома, які надаються професіоналами, див. розділ 86
 • діяльність будинків для осіб похилого віку з мінімальним сестринським обслуговуванням або без нього, див. 87.30
 • соціальну роботу, таку як робота притулків, будинків дитини, тимчасових притулків для бездомних, див. 87.90
 • діяльність медсестер
87.2Надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб з розумовими вадами та хворих на наркоманію 
87.3Надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб похилого віку та інвалідів 
87.9Надання інших послуг догляду із забезпеченням проживання 
88Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання 
RМИСТЕЦТВО, СПОРТ, РОЗВАГИ ТА ВІДПОЧИНОК 
SНАДАННЯ ІНШИХ ВИДІВ ПОСЛУГ 
TДІЯЛЬНІСТЬ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ 
UДІЯЛЬНІСТЬ ЕКСТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ І ОРГАНІВ