Структура класифікації видів економічної діяльності
Код Назва
AСІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО 
BДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ І РОЗРОБЛЕННЯ КАР'ЄРІВ 
CПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
DПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ГАЗУ, ПАРИ ТА КОНДИЦІЙОВАНОГО ПОВІТРЯ 
EВОДОПОСТАЧАННЯ; КАНАЛІЗАЦІЯ, ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ 
FБУДІВНИЦТВО 
GОПТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ І МОТОЦИКЛІВ 
HТРАНСПОРТ, СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ПОШТОВА ТА КУР'ЄРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
IТИМЧАСОВЕ РОЗМІЩУВАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ 
JІНФОРМАЦІЯ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ 
KФІНАНСОВА ТА СТРАХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
LОПЕРАЦІЇ З НЕРУХОМИМ МАЙНОМ 
MПРОФЕСІЙНА, НАУКОВА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
NДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ДОПОМІЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
OДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ Й ОБОРОНА; ОБОВ'ЯЗКОВЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ 
PОСВІТА 
QОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ 
86Охорона здоров'я 
87Надання послуг догляду із забезпеченням проживання 
87.1Діяльність із догляду за хворими із забезпеченням проживання 
87.2Надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб з розумовими вадами та хворих на наркоманію 
87.3Надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб похилого віку та інвалідів 
87.9Надання інших послуг догляду із забезпеченням проживання 
87.90Надання інших послуг догляду із забезпеченням проживання 
КВЕД-2010: Клас 87.90
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
87.90
Код за КВЕД 2005

Надання інших послуг догляду із забезпеченням проживання

Цей клас включає надання інших послуг догляду особам, крім осіб похилого віку та інвалідів, що не мають змоги цілком піклуватися про себе або які не бажають жити самостійним життям.
Цей клас включає:
 • послуги, які надаються цілодобово, та спрямовані на надання соціальної допомоги дітям і окремим категоріям людей з обмеженими можливостями, у яких, однак, лікування та навчання не є основними елементами:
  • діяльність притулків для сиріт
  • інтернатів і будинків дитини
  • тимчасових притулків для бездомних
  • установ, що забезпечують догляд за самотніми матерями та їхніми дітьми.
Ця діяльність може здійснюватися державними закладами або приватними організаціями.

Цей клас також включає:
 • діяльність:
  • будинків для осіб із соціальними або особистими проблемами
  • колоній для злочинців
  • виправних установ для неповнолітніх злочинців
Цей клас не включає:
 • фінансування й управління обов'язкових програм соціального забезпечення, див. 84.30
 • діяльність сестринських закладів, див. 87.10
 • діяльність із догляду за особами похилого віку або інвалідами із забезпеченням проживання,
див. 87.30
 • діяльність з усиновлення, див. 88.99
 • короткочасні притулки для потерпілих у катастрофах, див. 88.99
88Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання 
RМИСТЕЦТВО, СПОРТ, РОЗВАГИ ТА ВІДПОЧИНОК 
SНАДАННЯ ІНШИХ ВИДІВ ПОСЛУГ 
TДІЯЛЬНІСТЬ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ 
UДІЯЛЬНІСТЬ ЕКСТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ І ОРГАНІВ