Структура класифікації видів економічної діяльності
Код Назва
AСІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО 
BДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ І РОЗРОБЛЕННЯ КАР'ЄРІВ 
CПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
DПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ГАЗУ, ПАРИ ТА КОНДИЦІЙОВАНОГО ПОВІТРЯ 
EВОДОПОСТАЧАННЯ; КАНАЛІЗАЦІЯ, ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ 
FБУДІВНИЦТВО 
GОПТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ І МОТОЦИКЛІВ 
HТРАНСПОРТ, СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ПОШТОВА ТА КУР'ЄРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
IТИМЧАСОВЕ РОЗМІЩУВАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ 
JІНФОРМАЦІЯ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ 
KФІНАНСОВА ТА СТРАХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
LОПЕРАЦІЇ З НЕРУХОМИМ МАЙНОМ 
MПРОФЕСІЙНА, НАУКОВА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
NДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ДОПОМІЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
OДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ Й ОБОРОНА; ОБОВ'ЯЗКОВЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ 
PОСВІТА 
QОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ 
86Охорона здоров'я 
87Надання послуг догляду із забезпеченням проживання 
88Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання 
88.1Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання для осіб похилого віку та інвалідів 
88.10Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання для осіб похилого віку та інвалідів 
КВЕД-2010: Клас 88.10
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
88.10
Код за КВЕД 2005

Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання для осіб похилого віку та інвалідів

Цей клас включає:
  • послуги соціального характеру, консультації, піклування, допомогу біженцям та подібні послуги, надавані особам похилого віку та інвалідам удома або в інших місцях. Ці послуги можуть надаватися державними установами або приватними організаціями, національними та місцевими організаціями взаємодопомоги, а також фахівцями, що надають консультаційні послуги:
    • відвідування осіб похилого віку та інвалідів
    • денний догляд за особами похилого віку та інвалідами
    • професійна реабілітація та надання роботи інвалідам при мінімумі навчання
Цей клас не включає:
  • фінансування й управління обов'язкових програм соціального забезпечення, див. 84.30
  • види діяльності, подібні описаним у цьому класі, але такі, що забезпечують проживання, див. 87.30
  • діяльність із денного догляду за дітьми-інвалідами, див. 88.91
88.9Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання 
RМИСТЕЦТВО, СПОРТ, РОЗВАГИ ТА ВІДПОЧИНОК 
SНАДАННЯ ІНШИХ ВИДІВ ПОСЛУГ 
TДІЯЛЬНІСТЬ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ 
UДІЯЛЬНІСТЬ ЕКСТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ І ОРГАНІВ