Структура класифікації видів економічної діяльності
Код Назва
AСІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО 
BДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ І РОЗРОБЛЕННЯ КАР'ЄРІВ 
CПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
DПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ГАЗУ, ПАРИ ТА КОНДИЦІЙОВАНОГО ПОВІТРЯ 
EВОДОПОСТАЧАННЯ; КАНАЛІЗАЦІЯ, ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ 
FБУДІВНИЦТВО 
GОПТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ І МОТОЦИКЛІВ 
HТРАНСПОРТ, СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ПОШТОВА ТА КУР'ЄРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
IТИМЧАСОВЕ РОЗМІЩУВАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ 
JІНФОРМАЦІЯ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ 
KФІНАНСОВА ТА СТРАХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
LОПЕРАЦІЇ З НЕРУХОМИМ МАЙНОМ 
MПРОФЕСІЙНА, НАУКОВА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
NДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ДОПОМІЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
OДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ Й ОБОРОНА; ОБОВ'ЯЗКОВЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ 
PОСВІТА 
QОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ 
RМИСТЕЦТВО, СПОРТ, РОЗВАГИ ТА ВІДПОЧИНОК 
90Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг 
91Функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури 
91.0Функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури 
91.01Функціювання бібліотек і архівів 
91.02Функціювання музеїв 
КВЕД-2010: Клас 91.02
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
91.02
Код за КВЕД 2005

Функціювання музеїв

Цей клас включає:
 • функціювання будь-яких музеїв:
  • художніх музеїв, музеїв ювелірних виробів, меблів, костюмів, кераміки, виробів із срібла
  • музеїв природничої історії, науки та технологій, у т.ч. військових музеїв
  • інших спеціалізованих музеїв
  • музеїв простонеба
Цей клас не включає:
 • діяльність комерційних картинних галерей, див. 47.78
 • реставрацію художніх робіт і об'єктів музейних колекцій, див. 90.03
 • діяльність бібліотек і архівів, див. 91.01
91.03Діяльність із охорони та використання пам'яток історії, будівель та інших пам'яток культури 
91.04Функціювання ботанічних садів, зоопарків і природних заповідників 
92Організування азартних ігор 
93Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг 
SНАДАННЯ ІНШИХ ВИДІВ ПОСЛУГ 
TДІЯЛЬНІСТЬ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ 
UДІЯЛЬНІСТЬ ЕКСТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ І ОРГАНІВ