Структура класифікації видів економічної діяльності
Код Назва
AСІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО 
BДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ І РОЗРОБЛЕННЯ КАР'ЄРІВ 
CПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
DПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ГАЗУ, ПАРИ ТА КОНДИЦІЙОВАНОГО ПОВІТРЯ 
EВОДОПОСТАЧАННЯ; КАНАЛІЗАЦІЯ, ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ 
FБУДІВНИЦТВО 
GОПТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ І МОТОЦИКЛІВ 
HТРАНСПОРТ, СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ПОШТОВА ТА КУР'ЄРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
IТИМЧАСОВЕ РОЗМІЩУВАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ 
JІНФОРМАЦІЯ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ 
KФІНАНСОВА ТА СТРАХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
LОПЕРАЦІЇ З НЕРУХОМИМ МАЙНОМ 
MПРОФЕСІЙНА, НАУКОВА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
NДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ДОПОМІЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
OДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ Й ОБОРОНА; ОБОВ'ЯЗКОВЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ 
PОСВІТА 
QОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ 
RМИСТЕЦТВО, СПОРТ, РОЗВАГИ ТА ВІДПОЧИНОК 
SНАДАННЯ ІНШИХ ВИДІВ ПОСЛУГ 
94Діяльність громадських організацій 
95Ремонт комп'ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку 
95.1Ремонт комп'ютерів і обладнання зв'язку 
95.2Ремонт побутових виробів і предметів особистого вжитку 
95.21Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення 
95.22Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання 
КВЕД-2010: Клас 95.22
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
95.22
Код за КВЕД 2005

Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання

Цей клас включає ремонт і обслуговування побутових приладів, домашнього та садового обладнання:
  • ремонт побутових приладів:
    • холодильників, плит, пральних машин, сушарок, кондиціонерів тощо
  • ремонт і обслуговування садового обладнання:
    • газонокосарок, сніго- та листяприбиральних машин, тримерів тощо
Цей клас не включає:
  • ремонт ручних електричних інструментів, див. 33.12
  • ремонт систем централізованого кондиціонування, див. 43.22
95.23Ремонт взуття та шкіряних виробів 
95.24Ремонт меблів і домашнього начиння 
95.25Ремонт годинників і ювелірних виробів 
95.29Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку 
96Надання інших індивідуальних послуг 
TДІЯЛЬНІСТЬ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ 
UДІЯЛЬНІСТЬ ЕКСТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ І ОРГАНІВ