Структура класифікації видів економічної діяльності
Код Назва
AСІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО 
BДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ І РОЗРОБЛЕННЯ КАР'ЄРІВ 
CПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
DПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ГАЗУ, ПАРИ ТА КОНДИЦІЙОВАНОГО ПОВІТРЯ 
EВОДОПОСТАЧАННЯ; КАНАЛІЗАЦІЯ, ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ 
FБУДІВНИЦТВО 
GОПТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ І МОТОЦИКЛІВ 
HТРАНСПОРТ, СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ПОШТОВА ТА КУР'ЄРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
IТИМЧАСОВЕ РОЗМІЩУВАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ 
JІНФОРМАЦІЯ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ 
KФІНАНСОВА ТА СТРАХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
LОПЕРАЦІЇ З НЕРУХОМИМ МАЙНОМ 
MПРОФЕСІЙНА, НАУКОВА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
NДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ДОПОМІЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
OДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ Й ОБОРОНА; ОБОВ'ЯЗКОВЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ 
PОСВІТА 
QОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ 
RМИСТЕЦТВО, СПОРТ, РОЗВАГИ ТА ВІДПОЧИНОК 
SНАДАННЯ ІНШИХ ВИДІВ ПОСЛУГ 
TДІЯЛЬНІСТЬ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ 
97Діяльність домашніх господарств як роботодавців для домашньої прислуги 
97.0Діяльність домашніх господарств як роботодавців для домашньої прислуги 
97.00Діяльність домашніх господарств як роботодавців для домашньої прислуги 
КВЕД-2010: Клас 97.00
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
97.00
Код за КВЕД 2005

Діяльність домашніх господарств як роботодавців для домашньої прислуги

Цей клас включає діяльність членів родини як роботодавців для обслуговуючого персоналу, такого як гувернантки, кухарі, офіціанти, конюхи, пралі, садівники, камердинери, дворецькі, робітники на стайні, шофери, лакеї, доглядальниці, доглядальниці за дітьми, домашні вчителі, секретарі тощо
Ця діяльність дозволяє домашньому персоналу декларувати діяльність їх наймача під час перепису населення, навіть якщо наймач – фізична особа. Продукт, вироблений у результаті такої діяльності, використовується домоволодінням, яке його наймає.

Цей клас не включає:
  • надання послуг, таких як приготування їжі, ведення садового господарства тощо незалежними особами, які надають послуги (компаніями або індивідуальними особами), див. відповідний тип послуг)
98Діяльність домашніх господарств як виробників товарів та послуг для власного споживання 
UДІЯЛЬНІСТЬ ЕКСТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ І ОРГАНІВ