Форми реєстраційних карток затверджені наказом Міністерства юстиції України від 14.10.2011 № 3178/5 "Про затвердження форм реєстраційних карток", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19.10.2011 за № 1207/19945

Для юридичних осіб
Форма 1 (zip) – реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи
Форма 2 (zip) – реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації діючої (діючих) юридичної особи (юридичних осіб) у результаті злиття, поділу, виділу або перетворення
Форма 3 (zip) – реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи
Форма 4 (zip) – реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців
Форма 5 (zip) – реєстраційна картка про створення відокремленого підрозділу юридичної особи
Форма 6 (zip) – реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців
Форма 7 (zip) – реєстраційна картка на проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації або на підставі судового рішення щодо припинення юридичної особи, що не пов’язано з банкрутством
Форма 8 (zip) – реєстраційна картка на проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття, приєднання, поділу, перетворення
Форма 9 (zip) – реєстраційна картка про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи за судовим рішенням щодо визнання юридичної особи банкрутом
Форма 16 (zip) – реєстраційна картка про включення відомостей про юридичну особи

Для фізичних осіб-підприємців
Форма 10 (zip) – реєстраційна картка на проведення державної реєстрації фізичної особи – підприємця
Форма 11 (zip) – реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців
Форма 12 (zip) – реєстраційна картка на проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням або за судовим рішенням, що не пов’язано з банкрутством
Форма 13 (zip) – реєстраційна картка на проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця у разі її смерті, оголошення її померлою або визнання фізичної особи – підприємця безвісно відсутньою
Форма 14 (zip) – реєстраційна картка про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за судовим рішенням щодо визнання фізичної особи – підприємця банкрутом
Форма 15 (zip) – реєстраційна картка про включення відомостей про фізичну особу – підприємця


Усі 16 форм одним файлом