Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
01.11.0

Код за КВЕД 2010

Вирощування зернових та технічних культур

Включає вирощування тютюну і махорки (крім первинного оброблення листя тютюну – сушіння, сортування тощо).