Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
01.23.0

Код за КВЕД 2010

Розведення свиней

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 01.23.0.