Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
01.24.0

Код за КВЕД 2010

Розведення птиці

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 01.24.0