Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
01.30.0

Код за КВЕД 2010

Змішане сільське господарство

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 01.30.0.