Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
01.42.0

Код за КВЕД 2010

Надання послуг у тваринництві

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 01.42.0.
92.72.0

Код за КВЕД 2010

Інші види рекреаційної діяльності

Включає діяльність ковалів з підковування коней.