Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
01.11.0

Код за КВЕД 2010

Вирощування зернових та технічних культур

Включає підготовку, первинне оброблення тютюну і махорки (сушіння, сортування тощо).
01.41.0

Код за КВЕД 2010

Надання послуг у рослинництві; облаштування ландшафту

Включає підготовку урожаю для первинної реалізації – очищення, різання, сортування, сушіння, дезінфекцію, покривання воском, полірування, пакування, лущення, замочування, охолодження чи пакування навалом включно з фасуванням у безкисневому середовищі тощо.