Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
02.02.0

Код за КВЕД 2010

Надання послуг у лісовому господарстві

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 02.02.0.
74.14.0

Код за КВЕД 2010

Консультування з питань комерційної діяльності та управління

Включає консультування з питань ведення лісового господарства.