Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
10.20.1

Код за КВЕД 2010

Добування та збагачення лігніту

Включає:
  • відкрите або підземне добування та збагачення бурого вугілля;
  • промивання, дегідратацію, подрібнення бурого вугілля.
Не включає:
  • виробництво паливних брикетів з бурого вугілля.