Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
11.10.1

Код за КВЕД 2010

Добування нафти

Включає:
  • добування сирої нафти;
  • підготовку нафти до транспортування (зневоднення, знесолення тощо).
11.10.4

Код за КВЕД 2010

Добування бітумінозних сланців та пісковику

Включає:
  • добування бітумінозних сланців та пісковику;
  • виробництво сирої нафти з бітумінозних сланців та пісковику.