Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
11.10.2

Код за КВЕД 2010

Добування природного газу

Включає:
  • добування сирого газоподібного вуглеводню (природного газу);
  • добування метану з шахт;
  • зневоднення і сепарацію фракцій рідких вуглеводнів;
  • десульфуризацію газу (видалення сірчаних сполучень).
Включає також фільтрування та одоризацію природного газу.
Не включає зрідження та регазифікацію природного газу для транспортування, які здійснюються на місці видобування за винагороду.