Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
15.13.0

Код за КВЕД 2010

Виробництво м'ясних продуктів

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 15.13.0,
окрім виробництва готових м'ясних страв, екстрактів і соків з м'яса, риби, ракоподібних, молюсків та інших водяних безхребетних.