Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
15.20.0

Код за КВЕД 2010

Виробництво рибних продуктів

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 15.20.0,
окрім виробництва готових страв з риби та рибних напівфабрикатів.