Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
15.31.0

Код за КВЕД 2010

Перероблення та консервування картоплі

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 15.31.0.