Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
15.43.0

Код за КВЕД 2010

Виробництво маргарину та аналогічних харчових жирів

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 15.43.0.
Включає також виробництво сумішей молочного та рослинних жирів, в яких частка молочного жиру складає менше 25%.