Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
15.81.0

Код за КВЕД 2010

Виробництво хліба та хлібобулочних виробів

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 15.81.0,
окрім виробництва готової піци (замороженої або ні) та готових харчових продуктів нетривалого зберігання.