Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
15.86.0

Код за КВЕД 2010

Виробництво чаю та кави

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 15.86.0.