Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
15.88.0

Код за КВЕД 2010

Виробництво продуктів дитячого харчування та дієтичних продуктів

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 15.88.0.