Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
15.71.0

Код за КВЕД 2010

Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 15.71.0.