Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
15.98.0

Код за КВЕД 2010

Виробництво мінеральних вод та інших безалкогольних напоїв

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 15.98.0.