Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
17.21.0

Код за КВЕД 2010

Виробництво бавовняних тканин

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 17.21.0
17.22.0

Код за КВЕД 2010

Виробництво вовняних тканин з волокон кардного прядіння

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 17.22.0.
17.23.0

Код за КВЕД 2010

Виробництво вовняних тканин з волокон камвольного прядіння

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 17.23.0.
17.24.0

Код за КВЕД 2010

Виробництво шовкових тканин

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 17.24.0.
17.25.0

Код за КВЕД 2010

Виробництво інших текстильних тканин

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 17.25.0.
18.30.0

Код за КВЕД 2010

Виробництво хутра та виробів з хутра

Включає виробництво тканого штучного хутра.