Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
17.53.0

Код за КВЕД 2010

Виробництво нетканих текстильних матеріалів та виробів з них

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 17.53.0.