Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
18.10.0

Код за КВЕД 2010

Виробництво одягу зі шкіри

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 18.10.0,
окрім виробництва вогнестійкого та захисного спецодягу зі шкіри та її замінників.