Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
18.21.0

Код за КВЕД 2010

Виробництво робочого одягу

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 18.21.0.