Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
18.30.0

Код за КВЕД 2010

Виробництво хутра та виробів з хутра

Включає вичинку та фарбування хутряних шкурок.
19.10.0

Код за КВЕД 2010

Виробництво шкіри

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до цієї позиції 19.10.0.