Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
02.01.1

Код за КВЕД 2010

Лісівництво та лісозаготівлі

Включає виробництво колотих стовпів, жердин та подібної продукції.
20.10.0

Код за КВЕД 2010

Лісопильне та стругальне виробництво; просочування деревини

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 20.10.0.